31 oktober 2011

Dag 2. Min klass

Jaa min klass... Var ska ja börja? Nå först gilla ja int alls min klass, ja tyckte den va helt hemsk o alla sa de , o me de levde ja i 2 år. Men sen på lägerskolan på nian blev allt helt annorlunda, me Nicole har ja ju altti vari kompis men där på lägerskolan lärde vi känna alla andra mycke bättre o nu e ja sjukt störd att vi inte fatta att dom e mycke kivogare en va vi har tänkt ! Nu är jag mest med Nicole, Oskari, Mikko och Henkka från min klass och sen också en del med flickorna som Henni, Daniela, Maria och Vera :) Vi har alltid rolit tillsammans och man får aldri en trokig stund med dom ! Nu kan ja säga att ja älskar min klass o ja sku aldri vila byta den till nogånting annat ! Bara under ett år kvar med vår klass o de e helt hemst :( Ni e bäst !

lägerskolan

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar